Kids Boxing

Kids Boxing (อายุระหว่าง 5-12)

คลาสเรียนมวยไทยแบบตัวต่อตัวสำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี ทั้งหญิงและชาย สามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และค่อยๆ เพิ่มระดับความยากขึ้น แต่ยังคงความสนุกสนาน และการฝึกสมาธิ พร้อมยังได้พื้นฐานการป้องกันตัว

ข้อดีของการเรียนมวยไทย:

สร้างความแข็งแรง/ การป้องกันตัว/ ฝึกสมาธิ/ เสริมสร้างบุคลิกภาพ

การเรียนมวยไทยนอกจากจะได้ฝึกความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การสร้างวินัยในตนเองก็เป็นอีก 1 ข้อจากกีฬาชนิดนี้ ทำให้รู้จักจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้นและยังได้วิชาป้องกันตัวพื้นฐานเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด อีกทั้งสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจได้อีกด้วย

Program:

One-on-One Private Session

Duration:

60 Minutes / Session

รูปแบบโปรแกรม

**หมายเหตุ: รูปแบบการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับพื้นฐาน สมาธิ และสมรรถภาพร่างกายของแต่ละคน

ราคาแพคเกจ (1 ครั้ง /ครั้งละ 60 นาที)

1 ครั้ง

700

บาท

10 แถม 2 ครั้ง

7,200

บาท

ใช้ภายใน 3 เดือน
สามารถเข้าเล่นได้ทุกวัน

Weekend Special
(Sat-Sun only)

ทดลองเรียนครั้งแรก

20 ครั้ง

9,900

บาท

ใช้ภายใน 6 เดือน

ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกรับสิทธิ์
จ่ายในราคา

400

บาท

(จากปกติ 700 บาท)
1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน

Weekend Special
(Sat-Sun only)

20 ครั้ง

9,900

บาท

ใช้ภายใน 6 เดือน

First Trial

ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกรับสิทธิ์
จ่ายในราคา

400

บาท

(จากปกติ 700 บาท)
1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน