Transformation Program

Transformation Program

“WEIGHT TRAINING (โค้ชส่วนตัว) X Private BOXING (มวยไทย)”

คลาสเรียนแบบตัวต่อตัว ที่จะเน้นการปรับรูปร่างด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายควบคู่กันทั้ง 2 อย่าง โดยมีโปรแกรมเวท เทรนนิ่งและมวยไทย โปรแกรมนี้จะได้รับการดูแลตารางการออกกำลังกายในตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งยังโฟกัสเป้าหมายในการออกกำลังกายเพื่อให้ถึงจุดหมายที่ลูกค้าต้องการจากโค้ชที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

**หมายเหตุ: รูปแบบการออกกำลังกายสำหรับโปรแกรม Transformation จะจัดตามความต้องการของลูกค้า โดยประเมินถึงสมรรถภาพร่างกาย และกำลังตามความเหมาะสมก่อนการเริ่มคลาส

Package Options

Personal Training 10 ครั้ง + มวยไทย 10 ครั้ง

19,900

บาท

ใช้ภายใน 2 เดือน

Personal Training 20 ครั้ง + มวยไทย 20 ครั้ง

29,900

บาท

ใช้ภายใน 4 เดือน

Personal Training 30 ครั้ง + มวยไทย 30 ครั้ง

49,900

บาท

ใช้ภายใน 12 เดือน