คลาสเวท เทรนนิ่ง

เวท เทรนนิ่ง (โค้ชส่วนตัว)

Coach / Motivate / Inspire

การออกกำลังกายแบบตัวต่อตัว โดยโค้ชมากประสบการณ์ที่อยู่ในการสอนมากกว่า 10 ปี

โปรแกรม:

ผู้ฝึกสอนส่วนตัว

ระยะเวลา:

60 นาที / 1 ครั้ง

ระดับ: ทุกระดับ

เป้าหมาย :

รูปแบบการเทรนนิ่ง :

**หมายเหตุ: รูปแบบการออกกำลังกายสำหรับโปรแกรม Personal Trainer (โค้ชส่วนตัว) จะจัดตามความต้องการของลูกค้า โดยประเมินถึงสมรรถภาพร่างกาย และกำลังตามความเหมาะสมก่อนการเริ่มคลาส

แพคเกจ

1 ครั้ง

1,690

บาท

15 ครั้ง

เฉลี่ย 1,100 บาท / ครั้ง

16,500

บาท

ใช้ภายใน 2 เดือน

30 ครั้ง

เฉลี่ย 916 บาท / ครั้ง

27,500

บาท

ใช้ภายใน 4 เดือน

55 ครั้ง

เฉลี่ย 809 บาท / ครั้ง

44,500

บาท

ใช้ภายใน 12 เดือน

ทดลองเรียนครั้งแรก

ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกรับสิทธิ์ จ่ายในราคา

845

บาท

(จากปกติ 1,690 บาท) / 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน